Megafon 10 år!

MEGAFON fyller ti år i år, et jubileum vi markerer med blandede følelser. På den ene siden er vi stolte over å kunne feire ti år sammen med selgerne våre, men på den andre siden skulle vi gjerne sett at det ikke var behov for gatemagasiner.

Nå er det nå en gang slik, derfor vil vi arbeide beinhardt også i fremtiden for at selgerne våre fortsatt skal ha en ordentlig jobb å gå til, hver eneste dag.

Megafon har tatt syvmilssteg siden begynnelsen. I dag er vi etablert flere steder på Vestlandet, og flere skal det bli. Vi samarbeider tett med andre lavterskeltiltak for å hjelpe dem som ønsker det videre, dersom de selv ønsker det.

Dette har vært ti lærerike og tidvis krevende år. Megafon har aldri før vært så tilgjengelig for selgerne våre som i dag. Vi har lært at for å overleve, må vi være et reelt alternativ til dem som ønsker en reell mulighet til en lovlig, verdig inntekt. Det betyr at vi må være der for dem som ønsker å jobbe.

I løpet av disse årene har vi opplevd store suksesser, men også krevende økonomiske tider. Da nyhetens interesse var borte, falt salget en god del. Etter hvert stabiliserte det seg igjen, fremdeles på et nivå hvor Megafon er mer enn levedyktig. Etter at vi la om måten å jobbe på, har vi faktisk måttet øke opplaget nok en gang.

Det magasinet du leser i dag er et produkt av en liten organisasjon som finner stadig flere bein å stå på. Men den største innsatsen står våre selgere for. Gjennom ti år har de trosset vær, vind og egne terskler for å selge deg dette magasinet. Vi er stolte av å kunne kalle dem våre kolleger.

EN MEGAFON-SELGER er mer enn det du ser. Vi har aldri hatt som krav at man skal være rusmiddelavhengig for å kunne selge Megafon. Vi har sagt at man må være økonomisk og/eller sosialt vanskeligstilt. På den måten har vi også blitt et tilbud for dem med andre livsutfordringer enn rusmidler. På den måten kan vi også være et tilbud for dem som slutter med rusmidler, men som fremdeles ønsker å ha noe å fylle hverdagen med. For mange er det sosiale ved jobben enda viktigere enn lønnen. Å oppleve at andre mennesker faktisk ønsker å se en i øynene.

Vi har til nå registrert over 760 Megafon-selgere. Noen var bare innom en kort periode, andre har vært med siden starten. Mange er ikke lenger i live. Megafon har aldri hatt som mål å gjøre mennesker rusfrie. Alt vi egentlig kan tilby – foruten en inntekt – er en pust i bakken, en kopp kaffe og en prat om noe annet. Kanskje det er derfor vi også husker dem alle sammen, alle de som ikke lenger er med oss.

DET FØRSTE NORSKE gatemagasinet kom ut i Oslo sommeren 2005. Senere kom flere til; i dag består vår lille magasinfamile av =Oslo (og =Norge), Sorgenfri (Trondheim), Asfalt (Stavanger), Ekko/Virkelig (Nord-Norge) og Klar (Kristiansand), i tillegg til Megafon. Mye har forandret seg siden den gangen. Ikke bare har vanskeligstilte og rusmiddelavhengige fått en tydelig, positiv plass i bybildet, debatten om hvordan vi løser utfordringene særlig knyttet til rus har endret seg. Vi snakker ikke lenger om «de narkomane», vi snakker med dem. Som medmennesker. Vi tror at gatemagasinenes bidrag til dette har vært å løfte disse stemmene opp og frem på en helt annen måte enn slik det var før.

Uten de andre, norske gatemagasinene hadde kanskje ikke Megafon vært her. Alle magasinene bistår hverandre både når det kommer til redaksjonelt innhold og med kunnskapsutveksling for at vi alle skal kunne lage en bedre arbeidsplass for selgerne.

Vi hadde heller ikke vært her uten leserne våre. Ei heller uten alle dem som hjelper oss med å formidle arbeidsmuligheter rund omkring på Vestlandet, enten det dreier seg om ideelle organisasjoner, næringsliv eller frivillige ildsjeler. Vi er glade for at dere vil dra dette lasset sammen med oss.

I DETTE NUMMERET gjør vi noe som er litt uvanlig: vi skriver om oss selv. Det er ikke akkurat noe vi har for vane å gjøre, men akkurat denne gangen skyver vi presseetikken litt til side på dette området. Vi har intervjuet selgere og de som hjelper oss til å gjøre Megafon stadig bedre. Selv redaksjonen har for én gangs skyld havnet på andre siden av journalistblokken. Dette gjør vi fordi vi ønsker å dele litt av det som skjer på Megafon med dere lesere. Så håper vi at dere vil tilgi oss for at vi feirer jubileet vårt på denne måten akkurat denne gangen.

Som noen av dere der ute kanskje har merket, har Megafon startet en myk omlegging av det redaksjonelle innholdet. Gammelt stoff forsvinner ut, nye ting kommer inn. Felles for alt det redaksjonelle stoffet er at det skal ligge nærmere gaten. Det kan være alt fra veistubber i vestlandsbygder til paradegater i internasjonale storbyer, men alt har til felles at du kan finne gatemagasinselgere der.

Vi skal bli flinkere til å vise deg hva som skjer på gaten. Vi skal bli enda flinkere til å vise deg menneskene rundt deg og hva som har formet deres liv. Det er tross alt derfor det heter gatemagasin.