Rus på resept

– Vi vet at Rivotril har vært jevnt over svært mye brukt iulike rusmiljøer de siste par årene. For en del år tilbake var det Rohypnol som var mest populært, men nå hører vi aldri lenger noe om det preparatet sier .Renate Trellevik Avdelingsleder ved Utekontakten i Bergen.

Rivotril-bruk blir stadig mer utbredt. Nå advarer Utekontakten mot den nye rustrenden blant unge.

TEKST OG FOTO: IRENE R. MJELDE OG PETTER LØNNINGEN
Publisert i Megfon 09/2018

DET NEST MEST beslaglagte narkotiske stoffet i 2017 var benzodiazepiner. Kun hasj var mer utbredt, viser nye tall fra Kripos. Uten resept regnes stoffene som narkotika. Den mest utbredte varianten er Rivotril, og koster mellom 10 og 20 kroner per pille.

Benzodiazepiner er en gruppe medikamenter med beroligende effekt. De brukes først og fremst mot epilepsianfall, akutt angst og forbigående søvnproblemer. Slike stoffer har kun ruseffekt i seg selv ved store doser, men kan forsterke effekten av andre rusmidler hvis de inntas sammen. Dette har gjort medikamentene svært populære i enkelte miljøer. Med årene har norske leger blitt svært restriktive med å skrive ut slike medisiner, men
samtidig er det blitt svært lett å få tak i på gaten.

– VI RUSMIDDELAVHENGIGE bruker alle Rivotril som selvmedisinering. Vi får jo ingenting for angsten av legene. De hverken vil, eller har lov til å skrive ut beroligende til oss Lar-brukere, sier Megafon-selgeren «Ina».

Hun har fått Lar-medisinen Metadon i en årrekke.

– «Du har ikke angst, du» sier de til meg. Jeg har mange traumer som plager meg, fra barndommen og hele veien opp gjennom livet, og i 20 år nå har de påstått at angsten forsvinner når jeg går på Metadon. Jeg kan skrive under på at det gjør den aldeles ikke.

«Ina» syns det er håpløse regler både fastleger og rusmiddelavhengige må rette seg etter.

– Legene bryter normen om de skriver ut det jeg, og flere med meg, trenger for å døyve angsten. Derfor har vi ikke noe valg. Vi er nødt til å kjøpe Rivotril illegalt.

– Er det lett å få tak i Rivotril?

– Ja! Om jeg drar til byen blir jeg tilbudt med det samme jeg går av bussen. Det står en selger omtrent på hvert eneste gatehjørne. Og nå for tiden er det få andre rusmidler å få tak i så vi blir nødt til å ty til Rivotril, forteller hun.

– Hadde de gitt oss et par Sobril for dagen for angsten hadde vi sluppet være sidemisbrukere, legger hun til.

FAKTA BENZODIAZEPINER

• Det nest mest beslaglagte narkotiske stoffet i 2017.
• Gir beroligende effekt, samt forsterker andre rusmidler.
• Den vanligste formen er Rivotril, som gis på blå resept av lege.
• Selges for mellom 10 og 20 kroner pillen på gatemarkedet.

Kilder: NHI.no, Kripos

OGSÅ BLANT UNGDOMMER er benzodiazepiner blitt mer populært. Renate Trellevik er avdelingsleder ved Utekontakten Oppsøkende i Bergen sentrum. Hun er fullt klar over at Rivotril nå er et hyppig brukt medikament blant rusmiddelavhengige.

– Vi vet at Rivotril har vært jevnt over svært mye brukt i ulike rusmiljøer de siste par årene. For en del år tilbake var det Rohypnol som var mest populært, men nå hører vi aldri lenger noe om det preparatet. Ut fra siste tids uttalelser kan det virke som at betegnelsen «piller» nå i rusmiljøet ofte er synonymt med Rivotril, kommenterer hun.

Om det er vanskelig å skaffe til veie enkelte rusmidler, kan det ha innvirkning på bruken av andre.

– Over et par år nå er det meldt jevnt over at det er mye Rivotril i omløp. Norske leger er blitt restriktive, men middelet smugles i store mengder fra Øst-Europa.

– Samtidig rapporteres det fra Sprøyterommet at det for tiden er svært lite heroin på markedet, og vi hører fra Rusakutten at de i det siste har hatt en økning av dem som er ruset på GHB. Kanskje mangelen på heroin er en av grunnene til at det tys til større inntak av andre stoffer som har en dempende effekt, resonnerer avdelingslederen.

– Vi vet at Rivotril har vært jevnt over svært mye brukt iulike rusmiljøer de siste par årene. For en del år tilbake var det Rohypnol som var mest populært, men nå hører vi aldri lenger noe om det preparatet sier .Renate Trellevik Avdelingsleder ved Utekontakten i Bergen.
– Vi vet at Rivotril har vært jevnt over svært mye brukt iulike rusmiljøer de siste par årene. For en del år tilbake var det Rohypnol som var mest populært, men nå hører vi aldri lenger noe om det preparatet sier .Renate Trellevik Avdelingsleder ved Utekontakten i Bergen.

UTEKONTAKTEN finner det svært bekymringsfullt at det i det siste er meldt at det har dukket opp Rivotril i andre grupper enn i de etablerte rusmiljøene.

– Kanskje som følge av tilgjengeligheten hører vi at dette medikamentet nå også har dukket opp som rusmiddel blant de yngre ungdommene. Rivotril demper angst og uro, er muskelavslappende og beroligende. Bruken av tablettene kan for de unge sikkert virke uskyldig nok, men de er helt åpenbart svært vanedannende, og kan lett bli en inngangsport til det etablerte rusmiljøet og hardere stoffer, sier Trellevik.

Trellevik opplyser også at de fleste ruser seg på en kombinasjon av ulike rusmidler.

– Større mengder Rivotril blandes ofte med for eksempel cannabis og/eller alkohol. Brukere oppgir at de kan forandre personlighet og utføre handlinger som de overhodet ikke har kontroll på, informerer hun.

STOFFET KOMMER FRA ØST. Tolletatens største beslag av narkotiske tabletter de siste årene dreier seg om Rivotril. I 2017 ble en togpassasjer stoppet i Oslo med 50 000 Rivotril i bagasjen. På Svinesund ble det funnet
27 000 av dem i en personbil.

Hanne Sannerhaugen er rådgiver hos Tolldirektoratet. Hun informerer at beslag av narkotiske tabletter som Rivotril gjøres i alle varestrømmer.

– De hyppigst forekommende avsenderland er Romania og Bulgaria, samt Storbritannia. De største beslagene har hatt de to førstnevnte land som avsenderland, forteller Sannerhaugen.

I 2012 gjorde Tolldirektoratet 662 ulike beslag på tilsammen 716 085 narkotiske tabletter. I 2017 var antall beslag økt til 1 087 mens det totale antall tabletter var redusert til 301 925. Altså er antall beslag nesten doblet de siste fem årene, mens antallet enkeltstående tabletter er mer enn halvert. Dette tyder på at det smugles stadig mer, men at hver smugler har med seg mindre mengder enn før, sannsynligvis for å begrense risikoen.

– FOR DE FLESTE som kommer inn til oss med blandingsrus er Rivotril stort sett alltid med i bildet, bekrefter Signe Tynes hos Rusakutten i Bergen.

– Disse narkotiske tablettene florerer det av på det illegale rusmarkedet, og er således lett å få tak i. Det er harde liv de rusmiddelavhengige lever, og mange opplever angstproblematikk. Den beroligende og angstdempende virkningen av Rivotril legger seg som en bedøvelse over vonde tanker og følelser etter traumer.

Det nest mest beslaglagte narkotiske stoffet i 2017 var benzodiazepiner. Kun hasj var mer utbredt, viser nye tall fra Kripos. FOTO: PETTER LØNNINGEN
Det nest mest beslaglagte narkotiske stoffet i 2017 var benzodiazepiner. Kun hasj var mer utbredt, viser nye tall fra Kripos. FOTO: PETTER LØNNINGEN

OVERLEGE ved Akuttposten Haukeland Universitetssykehus, Kristin Birgitte Borgen Brekke, forteller om farene knyttet til blandingsmisbruk.

– Mange angir inntak av Rivotril i tillegg til andre rusmidler, men de akutte ruspåvirkningene, med demping av bevissthet, er mer GHB, opiatinntak og alkohol hvor Rivotril er med på å endre eller øke ruspåvirkningen.

Hun synes det er vanskelig å si noe om mengde som medfører fare for liv, men finner det viktig å påpeke at brukere kan utvikle en toleranse slik at en tåler mer etter hvert.

– Faren for alvorlig overdose/hjerneskade/død med påvirkning av sirkulasjon og pust, øker ved å kombinere Rivotril med for eksempel opiat. Faren blir da at etter opphold i rusbruken, som ved for eksempel innleggelser eller fengsling, vil en være mer utsatt for overdose dersom
en tar en tilsvarende dose som en tok før oppholdet, sier hun.

– RIVOTRIL ER OVERALT. Det er lettere å få fatt i enn melk, meddeler «Rune».

– For et glass med hundre tabletter må vi ut med rundt 700 til 800 kroner, og for en hundrelapp får vi for tiden fem-seks tabletter. En periode fikk vi fire, men prisen skifter alt etter som hvor mye som er i omløp.

«Rune» hevder at han bruker tablettene fordi de hjelper ham psykisk, ikke for å ruse seg.

– Når en har så dårlig selvtillit som meg så er det ikke så enkelt. Om jeg ikke hadde tatt en Rivotril eller to om morgenen, hadde jeg ikke klart å komme meg ut døren. Tablettene gjør meg i godt humør og gjør at jeg våger å
snakke med folk, sier han.