Om Megafon

GATEMAGASINET Megafon er et talerør og en arbeidsplass for sosialt og økonomisk vanskeligstilte mennesker over 18 år. Megafon er et lavterskeltilbud, det vil si at det er ment for dem som ikke har mulighet til å skaffe seg annen type inntekt. Selgerne kjøper magasinet for 50,- og selger det for 100,-

Magasinet kom først på gaten i Bergen i 2007, men selges i dag over store deler av Vestlandet, fra Molde i nord til Leirvik i sør.

MEGAFON SELGES av vanskeligstilte. Noen har rusproblemer, andre har en psykiatrisk historie, andre igjen er i dyp økonomisk nød. Megafon gir en mulighet til å tjene penger på en ærlig og verdig måte, som et alternativ til for eksempel kriminalitet og prostitusjon. Megafon er ikke et støttetiltak, men en arbeidsplass. Megafon skal gi mennesker som har havnet utenfor samfunnet en mulighet til å stå på egne bein, bygge selvtillit gjennom meningsfylt arbeid og få en stabil livssituasjon.

I salgssituasjonen oppstår det et møte mellom mennesker som kanskje ellers aldri ville funnet sted. Da kan mennesker utveksle historier og lære av hverandres erfaringer. Dette kan føre til et varmere samfunn, hvor man lettere kan få øye på ens medmennesker. Megafons redaksjonelle profil er å bryte med fordommer og fortelle hele historien om menneskelivets mange fasetter.

Takk for din støtte og takk for din medmenneskelighet.

MEGAFON ER EN DEL AV ALF as. ALF står for Senter for arbeidslivsforberedelse,og har gjennom ti år vært en sentral, innovativ og leveringsdyktig samarbeidspart innen rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og sosialt eller rusrelaterte problemer.

MEGAFON FØLGER redaktørplakaten og følger Vær varsom-plakaten.