Tusen takk for oss!

Det er med blandede følelser vi nå annonserer at Megafons julebok 2019 blir den siste utgivelsen fra oss. Vi ønsker med dette å si tusen, tusen takk til alle som har fulgt oss gjennom disse årene.

DA MEGAFON BLE LANSERT I 2007 uttalte tidligere redaktør Thomas Anthun Nielsen stadig at «målet var å bli arbeidsledig», altså at det ikke lenger skulle være behov for oss. Siden da har vi jobbet hardt for å gi råd og støtte til dem som ønsket seg nye muligheter.

Jobben begynte med å skape en arbeidsplass, og å gi medmennesker noe å gå til om morgenen. Vi har laget rammer og regler, gitt selgerne arbeidstøy og en måte å treffe andre mennesker på, laget nistepakker og vært med på jobb for å hjelpe og å støtte dem som trengte det. Når våre mest aktive selgere har fått stabilitet og uavhengighet, har vi funnet andre tilbud som kunne gjøre hverdagen rikere. Vi har tipset om muligheter for rusbehandling, kjørt selgere på møter med Nav, hjulpet med å finne skoleplasser, ordnet møter med potensielle arbeidsgivere, skrevet attester og lagt til rette for dem som ønsket å trekke seg ut av rusmiljøet. I dag er det mange av våre mest aktive selgere som kan fylle dagene med noe annet enn magasinsalg.

Målet har alltid vært det samme: Å gjøre oss selv overflødige.

Nå har vi, takket være både dere lesere og en formidabel kommunal innsats, kommet dit.

I 2007 TRENGTE MANGE Megafon-selgere rundt 1200 kroner dagen for å skaffe seg rusmidler som gjorde at de klarte å holde seg friske. Gatemagasiner var en mulighet til å tjene disse pengene på ærlig og verdig vis; for mange var de eneste alternativene tigging, kriminalitet eller prostitusjon. Etter hvert som Helse Bergen økte sin satsing på legemiddelassistert rehabilitering (LAR), så vi at det behovet minsket. Da var det tilhørighet og aktivitet som var det som trakk flest selgere til oss. Med Bergen kommunes opprettelse av Mottaks- og oppfølgingssentre (MO), samt stadig flere aktivitetstilbud, merket vi at selgerne kom stadig sjeldnere innom våre lokaler. Leserne begynte å ringe oss for å få tak i magasinene, da det var stadig færre selgere på jobb.

Utviklingen har vært den samme i de andre norske gatemagasin-byene. I løpet av de siste årene har flere magasiner blitt lagt ned eller slått sammen, men i Bergen har utviklingen gått ekstra fort. Vi har nemlig hatt politikere og fagfolk som har tatt ansvar og bygget det som sannsynligvis er Norges mest inkluderende by.

Gatemagasinene ble startet som et svar på et politisk spørsmål. Nå har endelig politikerne kommet oss i møte. Da er det på tide å se videre, og finne nye svar på de andre utfordringene på vårt felt.

VI MENER AT GATEMAGASINER er viktige. De kan gi en stemme til en gruppe mennesker som inntil for få år siden sjelden figurerte i mediene – og når man diskuterte temaet, snakket man om gruppen, ikke med dem. Det har endret seg, og vi tror at gatemagasinene har bidratt mye til dette.

Samtidig mener vi også at gatemagasiner først og fremst skal være et verktøy for å hjelpe andre til å hjelpe seg selv. Hvis problemet som gatemagasinene skulle fikse nå er løst, så må vi finne andre verktøy. I Bergen kommunes nye handlingsplan for rusfeltet står det mye godt og fornuftig om nye, arbeidsrettede tiltak. Dessuten vil Senter for Arbeidslivsforberedelse (ALF as) – som eier Megafon – fortsette å utvikle sine eksisterende lavterskeltilbud slik at alle som ønsker det skal ha en jobb å gå til, også i fremtiden.

SIDEN STARTEN I 2007 har vi laget 133 magasiner og 11 bøker. Vi har fått lov til å lage journalistikk som har betydd noe, og vi har samarbeidet med utallige organisasjoner, bedrifter, institusjoner og privatpersoner for å nå ut til både selgere og lesere over nesten hele Vestlandet.

 Vi har fått lov til å skape møter mellom selgerne og leserne, og på den måten bygget en bro mellom mennesker som kanskje ellers ikke ville truffet hverandre.

Men aller viktigst: Vi har hatt gleden og æren av å jobbe sammen med over 800 selgere fordelt på Bergen, Molde, Ålesund, Voss, Odda, Leirvik og Os. Dette har vært den beste jobben vi alle i både redaksjonen og utsalget har hatt, og vi er dypt takknemlige for at dere selgere ga oss denne sjansen. Vi er stolte over å ha fått kunne kalle oss deres kolleger.

Senter for arbeidslivsforberedelse (ALF as) en attføringsbedrift med mange ulike tiltak for mennesker som står utenfor ordinært arbeidsliv. Nå skal vi fortsette arbeidet med å lage tilbud for dem som trenger oss, men med andre virkemidler. Gatemagasinet Megafon var et viktig og riktig verktøy da det kom, men nå ønsker det store flertallet av selgerne våre andre og nye muligheter. Da skal vi gi dem det.

VI VIL GJERNE BENYTTE denne muligheten til å takke alle dere som har gjort Megafon til en suksess. Det gjelder alle som har laget innhold til magasinet og stilt opp til intervjuer, den fantastiske gjengen som har driftet utsalgene våre, samarbeidspartnere som har tatt oss inn i varmen og alle dere som har kjøpt magasinene og vist selgerne våre den omtanken og respekten de fortjener. Men den største takken går til selgerne som omfavnet magasinet og gjorde det til sitt eget.

Juleboken 2019 blir vår siste utgivelse. Temaet er «Minnet» og her vil du møte kjente og ukjente mennesker som alle deler minner om hendelser og mennesker som har endret dem. Vi håper at dere vil ta godt imot selgerne våre også da, akkurat som dere har gjort i alle disse årene.

Vi sees på gaten!

Hilsen alle oss i Megafon