Megafon er et gatemagasin som selges av vanskeligstilte mennesker. Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-. Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

Megafon ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de kan føle seg som en del av noe større. Ved å kjøpe dette magasinet støtter du dette arbeidet.

Dette er Megafon

GATEMAGASINET Megafon er et talerør og en arbeidsplass for vanskeligstilte. Selgerne kjøper magasinet for 50,- og selger det for 100,-

MEGAFON SELGES av vanskeligstilte. Noen har rusproblemer, andre har en psykiatrisk historie, andre igjen er i dyp økonomisk nød. Megafon gir en mulighet til å tjene penger på en ærlig og verdig måte, som et alternativ til for eksempel kriminalitet og prostitusjon. Megafon er ikke et støttetiltak, men en arbeidsplass. Megafon skal gi mennesker som har havnet utenfor samfunnet en mulighet til å stå på egne bein, bygge selvtillit gjennom meningsfylt arbeid og få en stabil livssituasjon.

I salgssituasjonen oppstår det et møte mellom mennesker som kanskje ellers aldri ville funnet sted. Da kan mennesker utveksle historier og lære av hverandres erfaringer. Dette kan føre til et varmere samfunn, hvor man lettere kan få øye på ens medmennesker. Megafons redaksjonelle profil er å bryte med fordommer og fortelle hele historien om menneskelivets mange fasetter.

Takk for din støtte og takk for din medmenneskelighet.

MEGAFON ER EN DEL AV ALF as. ALF står for Senter for arbeidslivsforberedelse,og har gjennom ti år vært en sentral, innovativ og leveringsdyktig samarbeidspart innen rehabilitering av mennesker med psykiske lidelser og sosialt eller rusrelaterte problemer.

MEGAFON FØLGER redaktørplakaten og følger Vær varsom-plakaten.

Megafon  Sverresgate 3 5010 Bergen Tlf. 92 83 24 45  E-post: redaksjonen@megafon.no og utsalg@megafon.no