Megafon er et gatemagasin som selges av vanskeligstilte mennesker. Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-. Mellomlegget beholder selgeren som lønn.

Megafon ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å øke selvbildet, og som gjør at de kan føle seg som en del av noe større. Ved å kjøpe dette magasinet støtter du dette arbeidet.

Hvem kan selge Megafon?

  • Megafon er et arbeidstreningstilbud for sosialt og økonomisk vanskeligstilte mennesker over 18 år. Megafon er et lavterskeltilbud, det vil si at det er ment for dem som ikke har mulighet til å skaffe seg annen type inntekt.
  • Megafon har taushetsplikt.
Megafon  Sverresgate 3 5010 Bergen Tlf. 92 83 24 45  E-post: redaksjonen@megafon.no og utsalg@megafon.no